Katedra biológie


bola založená 1.1.2014 odčlenením sa od Katedry Biotechnológií, ktorá je súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda od jej začiatku. Prvým vedúcim katedry biológie bol prof. Ing. Jozef Timko, DrSc., ktorého nahradil doc. Ing. Andrej Godány, CSc. v roku 2014.

Po vzniku katedry sa vytvorili pracovné skupiny zamerané na rôzne oblasti aplikovanej biológie. Prví absolventi magisterského štúdia končili v roku 2015. Od založenia katedry absolvovalo študijný program Aplikovaná biológia 42 bakalárov a 33 magistrov a študijný program Molekulárna biológia 4 PhD. študenti. V rigoróznom konaní bolo úspešných 5 absolventov.